LIBER TESTIUM 1483-1811

[Rechterlijk Archief Kampen nr. 9 en verder - 23 DELEN]

Het merendeel van deze serie is reeds bewerkt door Kees Schilder en bevindt zich in het Stadsarchief Kampen, in gedrukte vorm. De ontbrekende nummers, hoofdzakelijk die uit de 16e eeuw, worden door mij bewerkt en zijn ook digitaal toegankelijk.

GebruikAnnick
©M. Alink. Het is toegestaan fragmenten te kopiëren voor eigen genealogisch gebruik met bronvermelding; ieder ander gebruik is verboden.

 RAK nr. 9 1516 - 1520

 AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

diversen- ambachten - munten - handel - plaatsnamen - schepenen - huizen - schepen

 RAK nr. 10 1521 - 1525

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

diversen - huizen - munten - schepen - ambachten - plaatsnamen - handel

 RAK nr. 11 1525 - 1530

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN    

ambachten - diversen - geo - handel - schepen/huizen   

  RAK nr. 12 1536 - 1542

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

ambachten - diversen/munten - plaatsnamen/handel

  RAK nr. 13 1542 - 1546

  AKTEN

 NAMEN

DIVERSEN

ambachten/munten  -  diversen  -  geo/handel

 RAK nr. 14 1552 - 1570

  AKTEN  NAMEN

DIVERSEN

ambachten/beroepen - diversen - geo/handel/munten

 RAK nr. 15 1571 - 1612

  AKTEN

  NAMEN

 
DIVERSEN

ambachten/diversen/munten - handel/geografie

RAK nr. 16 criminele zaken 1610 - 1621

AKTEN en NAMEN


DIVERSEN

ambachten/diversen/geo/handel/munten

RAK nr. 17  civiele zaken 1558 - 1564
 AKTEN EN NAMEN 

 

DIVERSEN

ambachten/diversen/geo/ handel/munten

 

RAK nr. 18  civiele zaken 1571 - 1579

 

AKTEN EN NAMEN

 

DIVERSEN

ambachten/diversen/handel/munten